Velkommen

Velkommen til et hjem der rummer og arbejder udfra livsglæde og fantasi.

Vi tilbyder et andet hjem fremfor en større institution, imens mor og far er på arbejde.

Derudover har vi en fast godkendt vikar ved sygdom samt medhjælper. 

Jeg er godkendt til alm.dagpleje samt stor dagpleje. 

Der er meget stress, hastværk og uforudsigelighed i vores børns liv i dag, og meget kan skyldes manglende overskud hos de voksne der omgiver dem. Samfundets vækstkrav går hårdt ud over de små. Mor og far skal på arbejde,  og i institutionerne er normeringerne så lave, at børn kan risikere at blive overladt til sig selv. 

Der skal være tid til nærkontakt med det enkelte barn og barnet skal have respons på deres udtryk. Børns trivsel må være den absolut vigtigste prioritet i samfundsopgaverne.

Jeg kan tilbyde en dagpleje med stor rummelighed og forståelse, i trygge og overskuelige rammer. Alle i vores hjem bliver mødt med ømhed, kærlighed og tolerance. Som det unikke individ det er, og som lige er startet på livets vej.  

Når man er så lille, er man meget modtagelig og helt åben overfor alle sanseindtryk.  Omgivelserne sætter dybe spor, derfor er det vigtigt, at barnet omgives af kærlige og glade mennesker. Og af voksne som selv kan huske, hvordan det var at være barn, der har den største empati. De voksne omkring skal være efterlignelsesværdige, da børn opfanger al adfærd og efterligner denne i deres leg. Ved at omgives af kærlige mennesker, der også udstråler kærlighed, lærer barnet også selv at blive et kærligt menneske. 

Her er stressfrie rammer. Både fysisk og mentalt er der ro og plads, det er hvad  naturen giver. 

Grundtanken er, at vi er indkapslet i, og underlagt naturen. Den giver os alt hvad vi har behov for, alt kommer herfra. Når vi færdes i den og bruger den, bringer den balance til sind og krop. Det styrker motorikken og immunforsvaret. Naturens mangfoldighed nærer endvidere børns fantasi og intuition, og byder på udfordringer til alle.